Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Przasnyszu

Strona główna
 • Matura

  22.09.2014

  Moduł Matura został zmodyfikowany

 • O szkole

  22.09.2014

  Wirtualna gra szkolna

 • O szkole

  22.09.2014

  Moduł O szkole został zmodyfikowany

 • "MY Z NIEGO WSZYSCY..."

            W tym roku, 27 września obchodzimy 75 rocznicę  utworzenia struktur Polskiego Państwa Podziemnego, będącego fenomenem na skalę światową. Jego dziełem było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji ,,Burza”, której 70. rocznicę również w tym roku obchodzimy, ale też stworzenie siły moralnej i tradycji niepodległościowej, pozwalających przetrwać czas komunistycznej dyktatury. W związku z tą rocznicą przypomnijmy sobie pokrótce historię Polskiego Państwa Podziemnego:

           W nocy z 26 na 27 września 1939 roku powstała w oblężonej Warszawie Służba Zwycięstwu Polski – konspiracyjna organizacja wojskowa, mająca toczyć walkę przeciw okupantom. 13 listopada 1939 roku została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej (ZWZ), podlegający Rządowi RP na uchodźstwie. W ten sposób zachowano ciągłość polityczno-wojskowej kontynuacji władz Rzeczypospolitej Polskiej i pośredni wpływ władz państwowych na sytuację w kraju.

  14 lutego 1942 roku generał Władysław Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową (AK). Jej komendantem głównym został generał Stefan Grot - Rowecki (1943r – gen. Tadeusz Bór-Komorowski, 1944 – gen. Leopold Okulicki). Utworzenie AK miało służyć scaleniu wszystkich grup wojskowych, podległych do tej pory różnym, podziemnym ugrupowaniom politycznym, w jedną organizację podległą rządowi RP na uchodźstwie.

  Jesienią 1941 roku do ZWZ należało 40 tysięcy żołnierzy, pod koniec 1942 roku AK liczyła ich już około 200 tysięcy. Była największą podziemną armią w okupowanej Europie.

  Główne zadanie Armii Krajowej polegało na gromadzeniu sił, aby uderzyć w chwili załamania się Niemiec. Akcje zbrojne prowadziły bowiem do okrutnych represji – hitlerowcy rozstrzeliwali kilkudziesięciu Polaków za każdego zabitego Niemca. Dopiero pod koniec 1942 roku AK nasiliła działalność dywersyjną: atakowała niemieckie posterunki, wykolejała transporty wojskowe przeznaczone na front wschodni, wysadzała mosty, odbijała więźniów. Na tę zmianę wpłynęło zahamowanie sukcesów Wehrmachtu, osiągnięcie sprawności organizacyjnej przez AK.

  Polska, choć znajdowała się pod okupacją, posiadała legalny i uznawany na arenie międzynarodowej rząd rezydujący w Londynie. Istniały Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie oraz podziemna Armia Krajowa. W Warszawie mianowano Delegata Rządu na Kraj w randze wicepremiera. Podlegały mu wydziały: wywiadu, dywersji, oświaty, sądownictwa i polityki. Działały konspiracyjne sądy, których wyroki nie tylko wykonywano, ale też ogłaszano w podziemnej prasie. Ta zaś była fenomenem w okupowanej Europie: ukazywało się około 1400 tytułów (z tego 17 wychodziło przez cały czas trwania okupacji). Istniały czasopisma polityczne, wojskowe, literackie, kobiece, humorystyczne. W podziemnych drukarniach wydawano też książki. Na przełomie 1943/1944 łączny nakład prasy podziemnej wydawanej przez Tajne Wojskowe Zakłady Wydawnicze – koncern wydawniczo-poligraficzny Armii Krajowej wynosił blisko 250 tysięcy egzemplarzy czasopism, 65,5 tys. broszur i 120 tys. egzemplarzy ulotek. Przez całą okupację działały tajne komplety, tzn. podziemne szkoły. Tajna Organizacja Nauczycielska zapewniała im kadrę oraz przygotowywała i rozprowadzała podręczniki. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa (GG) utworzono prawie 2 tysiące szkół średnich. Podziemne wyższe uczelnie kształciły polonistów, historyków, matematyków, lekarzy. W czasie wojny, studia ukończyło prawie 10 tysięcy studentów.

  Ruch oporu w okupowanej Polsce obejmował prawie wszystkie dziedziny życia. Dlatego tajne struktury podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie Polskim Państwem Podziemnym. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie.

  Największymi działaniami wojskowymi podjętymi przez AK było powstanie warszawskie, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 i akcja „Burza” podjęta na wschodnich obszarach Polski. Trwała od 4 stycznia 1944, kiedy wojska sowieckie przekroczyły na Wołyniu granicę polsko-sowiecką z 1939, do stycznia 1945. W początkowej fazie akcja „Burza” opierała się na współpracy wojskowej jednostek polskich i rosyjskich. Po przełamaniu obrony niemieckiej w tych rejonach władze sowieckie złamały te porozumienia wojskowe i internowały tysiące żołnierzy AK. Po upadku powstania warszawskiego stolicą Polskiego Państwa Podziemnego została Częstochowa. Na początku roku 1945 zapadła decyzja o rozwiązaniu AK.

           Obowiązkiem wolnego społeczeństwa polskiego jest pamięć o Polskim Państwie Podziemnym, jego bohaterach, dziedzictwie oraz  ideałach, które ziściły się w wolnej Polsce.

                                                                       Opracowała: Małgorzata Bobrowska- Ostaszewska

 • Dokumenty

  17.09.2014

  W module Dokumenty zostało zamieszczone zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku szkolnym 2014/2015

 • WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

  26 września (piątek) 2014 roku w godz. 8:00 – 13:30 na górnym korytarzu przy Auli odbędą się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

  Do dnia 16 września 2014 r. kandydaci do RSU zgłaszają się do Komisji Wyborczej.

  W dniu wyborów (26 września) każdy z uczniów LO im. KEN w Przasnyszu będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy stawiając znak „X” przy nazwisku kandydata, którego popiera. Piętnastu kandydatów z najwyższym poparciem zostanie wybranych do RSU.

   

  Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w wyborach!

   

  Komisja Wyborcza w składzie: Hubert Koczkodon, Jakub Krzykowski, Magdalena Bieńkowska, Kinga Więcek, Igor Grabowski.

  opracował Krzysztof Bieńkowski

 • SEZON ASTRONOMICZNY ROZPOCZĘTY!

  Wraz z początkiem nowego roku szkolnego, rozpoczynamy w naszej szkole kolejny już sezon nocnych obserwacji nieba. Organizatorem spotkań z astronomią jest nauczyciel geografii Marek Rozicki. Już 4. września grupa uczniów z klasy II i (matematyczno-geograficznej) wzięła udział w teleskopowych obserwacjach naszego naturalnego satelity, czyli Księżyca. Czas ku tym obserwacjom był jak najlepszy, ponieważ było krótko po I kwadrze Księżyca, co pozwalało na podziwianie żywej rzeźby powierzchni naszego bliskiego sąsiada. Góry i kratery po uderzeniach materii kosmicznej prezentowały się bardzo efektownie, zwłaszcza wzdłuż linii terminatora. Dlaczego akurat tam? Odpowiedź znajdziecie w zakładce Ciekawostki naukowe, gdzie znajduje się pełny opis możliwości obserwacyjnych nocnego nieba, podejmowanych w naszym LO.

  Po sesji obserwacyjnej  już umówiliśmy się na podziwianie planet Układu Słonecznego. Na to jednak trzeba trochę poczekać. Obecnie ich widoczność jest niezadowalająca. Główne planety znajdują się zbyt blisko Słońca, aby przeprowadzać obserwacje. Ale już niedługo, w wyniku orbitalnego ruchu Ziemi wokół Słońca, pojawią się nie tylko planety, ale wspaniałe obiekty Deep Space, czyli Głębokiego Nieba. To głównie mgławice i gromady gwiazd, szczególnie atrakcyjnie prezentujące się na jesiennym i zimowym niebie.

  opracował Marek Rozicki

 • Aktualizacja danych

  05.09.2014 Dane z programu Plan lekcji zostały zaktualizowane
 • Matura

  28.08.2014

  W module Matura zamieszczony został harmonogram egzaminu maturalnego 2015

 • PLAN LEKCJI

  28.08.2014

  Plan lekcji na rok szkolny 2014/2015 jest już zamieszczony na stronie.

 • UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014-2015

   

  ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 1 WRZEŚNIA 2014 O GODZINIE 11.00

   

  NA SALI GIMNASTYCZNEJ

 • WYPRAWKA SZKOLNA 2014

  Drodzy rodzice i uczniowie klas III naszego LO im. KEN, którzy chcielibyście skorzystać z rządowego programu "Wyprawka szkolna 2014". Prosimy o zapoznanie się z kryteriami przyznawania pomocy. W tym roku obsługą programu zajmuje się po raz kolejny Urząd Miasta w Przasnyszu.

  O pomoc w ramach programu mogą ubiegać się rodzice uczniów klas III, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 539 zł netto miesięcznie.

  Wniosek o przyznanie pomocy  możesz pobrać klikając obok: wyprawka_szkolna_2014.pdf  lub u pedagoga szkolnego.

  Wypełnione wnioski wraz z fakturami zakupu podręczników należy złożyć do 19 września 2014 roku w gabinecie pedagoga szkolnego lub sekretariacie LO im.KEN.

  opracował Krzysztof Bieńkowski

 • WYKAZ PDRĘCZNIKÓW

  15.07.2014

  W module Dokumenty zamieszczony został wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015.

 • JESTEŚMY SZKOŁĄ ODKRYWCÓW TALENTÓW

  Nasze Liceum otrzymało tytuł Szkoły Odkrywców Talentów przyznany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. To wyróżnienie oznacza, że przyczyniamy się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień młodzieży, a czynimy to poprzez zachęcanie uczniów do pracy w licznych kołach zainteresowań działających w naszej szkole. Młodzież KENa może rozwijać swoje zainteresowania i talenty między innymi w kole języka angielskiego, języka rosyjskiego, języka niemieckiego, historii i biologii.  Tytuł może być przyznany szkołom, w których systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi prowadzą co najmniej trzej nauczyciele i mają konkretne dokonania w tym obszarze działalności pedagogicznej. W naszej szkole przekłada się to na liczne sukcesy uczniów biorących udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Jesteśmy jedyną szkołą średnią wśród ościennych powiatów, która otrzymała to wyróżnienie i została umieszczona na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów znajdującej się  pod adresem www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty

  Talenty jeszcze nie odkryte mają szansę dołączyć do kół przedmiotowych w nowym roku szkolnym 2014/ 2015. Czekamy na Was!!!

  opracowała Olga Mikulska

 • UWAGA

  POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY ODBĘDZIE SIĘ

  26 SIERPNIA 2014 (WTOREK) GODZINA 9.00

  W BUDYNKU SZKOŁY

 • IT SZKOŁA

  W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie naszej szkoły realizując kolejne, różnotematyczne kursy z zakresy ITC,rozwiązując stosowne testy i zdobywając certyfikaty poszerzają swoje kompetencje zawodowe. Czworo uczniów klasy matematyczno-informatyczno-geograficznej - IId: Kamil Bartczak, Rafał Berent, Daria Bróździak oraz Dawid Borucki jako studenci przeduniwersyteckiego studium informatycznego uzyskało certyfikat IT Szkoła –  Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki  i NASK. Uczniowie korzystają nieodpłatnie, jako studenci IT Szkoła z oryginalnego, oprogramowania  MSDNAA, certyfikowanego przez firmę Microsoft. W obecnym roku szkolnym 2013/14 szkoła awansowała w ogólnopolskim rankingu IT Szkoła o 96 pozycji, uzyskując 75 miejsce w Polsce na 450 szkół biorących w niej udział. Czynny udział w programie brało 18 uczniów naszej szkoły (1 uczeń z klasy 1a oraz 17 z 2d). 
  Znaczna ich część brała także udział  w konkursach graficznych organizowanych w programie IT Szkoła, tj. „Magia Świąt” - 15 uczniów oraz 3 uczniów w konkursie graficznym „Mój cyfrowy świat”.  
  Poniżej na fotografiach ceremonia wręczenia certyfikatów w/w uczniom podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2013/2014 przez dyrektora szkoły - Radosława Waleszczaka.

         

  opracował Dariusz Wojtala

 • Zakończenie roku szkolnego

  27.06.2014

  O dzisiejszym dniu nie trzeba przypominać żadnemu uczniowi. Koniec roku szkolnego to jedno z najbardziej wyczekiwanych zakończeń, na które czekaliśmy 187 dni - tyle trwał rok szkolny 2013/2014. Teraz przed uczniami 65 dni odpoczynku!

  W Liceum odbyła się dzisiaj uroczystość, na którą przybyli zaproszeni goście: Pan Ryszard Juklaniuk, Dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, ksiądz kanonik Tadeusz Niestępski, Pani Elżbieta Sosnowska, prezes fundacji Scalam – Prostujemy Drogi Życia, Pani Bożena Wylot, przewodnicząca Rady Rodziców oraz Pan Ryszard Bruździak, prezes PCK w Przasnyszu.

  Po raz drugi wręczono wyróżnienie PRO LICEUM BONO przyznawane osobom i instytucjom wspierającym Liceum Ogólnokształcące. W tym roku doceniono szczególne zaangażowanie w pomoc naszej szkole księdza kanonika Tadeusza Niestępskiego, działającego między innymi w Fundacji Przasnyskie Liceum oraz Panią Elżbietę Sosnowską, prezes Fundacji Scalam-Prostujemy Drogi Życia.Dyplom_Pro_Liceum_bono.pdf

  Zakończenie roku szkolnego to również czas podsumowań. Dyrektor szkoły, Pan Radosław Waleszczak, przedstawił ranking klas wyróżniających się średnią ocen i frekwencją w drugim semestrze. Na czele oddziałów z najwyższą średnią ocen uplasowała się klasa 1c z wynikiem 4,50 (wychowawca - Zbigniew Sztuc), a tuż za nią klasa 1 g z wynikiem 4, 32 (wychowawca - Agata Nowicka). Do klas, które najpilniej chodziły do szkoły w minionym roku szkolnym należy 1i ze średnią frekwencją 95,5% (wychowawca Maciej Mikulski) oraz 1 c ze średnią 95% (wychowawca - Zbigniew Sztuc).

  Nie zabrakło też wyróżnień i nagród dla najlepszych uczniów, wśród których znaleźli się: Tomasz Jeliński (średnia 5,13), Karolina Milewska (4,81) i Krzysztof Zawiśliński (4,75) z klasy 1a, Klaudia Kowalczyk (4,80) i Aneta Orzoł (4,75) z klasy 1b, Piotr Brykała (5,06), Jan Brykała (5,0), Olga Królicka (5,0), Adrianna Czaplicka (4,81) i Marta Grabowska (4,75) z klasy 1c, Magdalena Sienda (5,19), Aleksandra Mięsowska (4,81) i Sylwia Dudek (4,75) z klasy 1g, Magdalena Bieńkowska (5,25), Aneta Grzyb (5,12), Kamil Opalach (4,88) i Sylwia Tańska (4,75) z klasy 2a, Sylwia Sokołowska (5,0), Katarzyna Olsztyn (4,89) i Aleksandra Wilga (4,78) z klasy 2c, Hubert Dunajewski (4,88) z klasy 2d, Daria Lubowiedzka (4,90), Agata Lubowiedzka (4,80) i Maja Milewska (4,75) z klasy 2e oraz Natalia Sawicka (5,12) z klasy 2g. Dwie uczennice z najwyższą średnią, Magdalena Bieńkowska i Magdalena Sienda otrzymały specjalne nagrody – tablety ufundowane przez Radę Rodziców i dyrektora szkoły. Nagrody książkowe otrzymali również uczniowie, którzy mieli 100% frekwencję w ciągu całego roku szkolnego: Grzegorz Krasnowski (1c), Adam Kawiecki i Marek Kobyliński (1i) oraz Sylwia Sokołowska (2c).

  W roku szkolnym 2013/ 2014 uczniowie naszej szkoły przystąpili do 31 konkursów, olimpiad i zawodów sportowych – łącznie 350 osób.  A oto lista konkursów,w których nasi uczniowie zdobyli wyróżnienia:

  • OXFORD – Międzynarodowy Konkurs Biologiczny – laureaci: Olga Królicka, Piotr Brykała i Łukasz Rudziński z klasy 1c; opiekun Zbigniew Sztuc;
  • Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny Z poprawną polszczyzną na co dzień – finalistka Anna Maria Tybuchowska (3c), opiekun Zofia Stanowska;
  • Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny Z ortografią na co dzień – laureatka Marta Chodkowska (3c), opiekun Zofia Stanowska;
  • I Ogólnopolska Olimpiada z Języka Angielskiego – laureaci etapu centralnego: Aleksandra Mięsowska (1g) i Jędrzej Ejsmund (2a), opiekun Robert Kozakowski;
  • Ogólnopolska Olimpiada z Języka Niemieckiego – do eliminacji okręgowych zakwalifikowała się Natalia Stryjewska, opiekun Jolanta Gawin-Kozakowska;
  • OXFORD – Międzynarodowy Konkurs Matematyczny – laureat IV stopnia – Kamil Opalach (2a), opiekun Maciej Mikulski;
  • XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – finalista etapu okręgowego Jakub Niestępski (3c), opiekun Zbigniew Sztuc;
  • Konkurs Języka Rosyjskiego zorganizowany przez Wyższą Szkołę Języków Obcych w Świeciu – I miejsce-Agata Lubowiedzka, II miejsce-Daria Lubowiedzka, opiekun Małgorzata Siedlich;
  • Licealiada 2014 – piłka siatkowa dziewcząt-I miejsce, opiekun Ryszarda Wierzbicka, piłka siatkowa chłopców-II miejsce, opiekun Adam Nasiadka;
  • V Edycja Konkursu Matematycznego im. Gen. Sylwestra Kaliskiego organizowany przez Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie – IV miejsce-Marcin Modelski, opiekun Agata Nowicka, X miejsce-Izabela Borkowska (3g), opiekun Jerzy Cichowski;
  • IV Kolegialne Dyktando – I miejsce i tytuł mistrza ortografii – Olga Królicka (1c), III miejsce – Katarzyna Bugaj, opiekun Franciszek Kurkowski;
  • XIV Konkurs Języka Niemieckiego dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych organizowany przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce – I miejsce-Natalia Stryjewska, opiekun Jolanta Gawin-Kozakowska, V miejsce-Aneta Grzyb (2a), opiekun Justyna Kamińska;
  • Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2014” – wyróżnienie i tytuł honorowy TAON – Krzysztof Zawiśliński (1a), opiekun Andrzej Radomski;
  • Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – I miejsce w XXII eliminacjach rejonowych – Monika Pleńkowska (3c), opiekun Grażyna Rogowska;
  • Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Chłopców – II miejsce, opiekun Andrzej Czaplicki;
  • Mistrzostwa Powiatu w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt – II miejsce, opiekun Andrzej Czaplicki;
  • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza” – wyróżnieni uczniowie: Katarzyna Czaplicka (1c), Anna Jaśkiewicz, Adriana Kosakiewicz, Edyta Lisiewska, opiekun Grażyna Rogowska;
  • VII Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Day By Day na anglojęzyczną kartkę z pamiętnika – II miejsce-Marta Rapacka, opiekun Anna Gruszka;
  • XXXX Olimpiada Historyczna – do III etapu zakwalifikowali się Adriana Sadowska (3b) i Konrad Grzyb (2e), opiekun Zdzisław Zdziarski;
  • IX Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego organizowany przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce – laureaci Aleksandra Mięsowska (1g) i Jędrzej Ejsmund (2a), opiekun Robert Kozakowski;
  • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny FOTO – wyróżnienia dla Agnieszki Wilkowskiej, Mai Boćkowskiej, Edyty Lisiewskiej, opiekun Grażyna Rogowska;
  • IX Ogólnopolski Konkurs Norwidowski – finalistka-Karolina Kacprzak (2c), opiekun Grażyna Rogowska;
  • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR – wyróżnienie dla Piotra Brykały, opiekun Agata Nowicka;
  • II Mazowiecki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej – II miejsce-Natalia Walędziak, opiekun Anna Rafalska;

  Zakończenie roku to również okazja do podziękowań dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkół za trud, cierpliwość i poświęcenie włożone w ich pracę.

  Do zobaczenia po wakacjach!

  opracowała: Olga Mikulska

 • UWAGA

   

  Zakończenie roku szkolnego odbędzie się
  27.06.2014r. o godz. 9:00
  na sali gimnastycznej

   

 • UWAGA

  Maturzyści

  Wydawanie świadectw maturalnych odbędzie się w auli szkolnej w dniu 27.06.2014r. (piątek) według następującego harmonogramu:

  Klasa III A – godz. 12:00

  Klasa III B – godz. 12:30

  Klasa III C – godz. 13:00

  Klasa III F – godz. 13:30

  Klasa III G –godz. 14:00

  Klasa III H –godz. 14:30

  Klasa III i –  godz. 15:00

strona: